zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika

Zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika.

Ślub to dla niektórych najważniejszy dzień w życiu.  Pewnie każdy wyobraża  go sobie inaczej, u niektórych pojawia się biała suknia i welon, inni wolą nietypowe kreacje, jedni  przed sobą stawiają księdza inni przedstawiciela urzędu stanu cywilnego. Niektórym marzy się impreza na pięćset osób, inni najchętniej zaprosiliby tylko najbliższych. To co pojawia się w znakomitej większości ślubnych marzeń, to ukochana osoba stojąca obok nas. Ale czy można inaczej? Czy zamiast ukochanego może ślubować nam jego pełnomocnik? Czy możliwe jest zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika?

Kiedy małżeństwo zostaje zwarte?

Co do zasady, małżeństwo zostaje w prawie polskim zawarte wtedy, gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek małżeński. Oczywiście dopuszczalne jest zawarcie małżeństwa przed duchownym ( na mocy odrębnych umów międzynarodowych), w takiej sytuacji akt małżeństwa sporządza potem urzędnik stanu cywilnego. Można również zawrzeć związek małżeński przed polskim konsulem lub przed osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula .

Elementami koniecznymi, jest złożenie oświadczenia przez kobietę i mężczyznę, którzy chcą zawrzeć związek małżeński. A czy jest możliwe wzięcie ślubu pomimo nieobecności jednego z nich?

Zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika

Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy, dopuszcza zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika. Zamiast jednego z przyszłych małżonków na ślubie zjawia się za niego jego pełnomocnik. I to pełnomocnik imieniem przyszłego małżonka składa niezbędne oświadczenia.

 Zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika jest dopuszczalne wyłącznie za zezwoleniem sądu i z ważnych powodów. Nie jest to zatem opcja dla osób pragnących uniknąć własnego ślubu (ponoć takie się zdarzają).

Zezwolenie sądu  i ważne powody

Zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika jest możliwe tylko za zezwoleniem sądu. O to zezwolenie trzeba zadbać odpowiednio wcześniej, poprzez złożenie do sądu odpowiedniego wniosku. Taki wniosek może złożyć jedynie osoba , która zamierza udzielić pełnomocnictwa do zawarcia małżeństwa w jej imieniu. Nie może złożyć takiego wniosku osoba, z którą małżeństwo przez pełnomocnika ma być zawarte.

Sąd w czasie postępowania oceni czy istnieją ważne powody uzasadniające zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika. W dawniejszych orzeczeniach pojawiał się motyw zamieszkiwania jednego z przyszłych małżonków za granicą, w odległym kraju, z którego przyjazd do Polski w celu zawarcia małżeństwa byłby połączony ze znacznymi trudnościami i kosztami. Oczywiście należy zawsze brać poprawkę na to, że dzisiaj podróżowanie jest prostsze i tańsze niż na przykład w latach 60 XXw.

Sądy w orzecznictwie wskazują, że nie jest możliwe ustalenie jednego, zamkniętego katalogu „ważnych powodów”. Ich wagę należy oceniać przez pryzmat zasad współżycia społecznego i żadna sytuacja, nawet zamieszkanie za granicą nie może być z góry uznane za ważny powód.

Za ważne powody w rozumieniu art. 6 par. 1 KRO należy uznać takie okoliczności, które w świetle zasad współżycia społecznego usprawiedliwiają odstąpienie od obowiązku jednoczesnego stawienia się przyszłych małżonków przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego dla założenia oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek małżeński. Żadna zatem z góry określona sytuacja osoby ubiegającej się o zezwolenie jej na złożenie przez pełnomocnika oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński, w szczególności także fakt jej zamieszkiwania za granicą oraz związane z tym trudności przyjazdu do Polski, nie mogą być same przez się uznane za ważne powody w rozumieniu powołanego wyżej przepisu. (Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego – Izba Cywilna – zasada prawna z dnia 8 czerwca 1970 r. III CZP 27/70)

Pełnomocnictwo

Pełnomocnictwo do zawarcia małżeństwa musi być udzielone na piśmie  z podpisem urzędowo poświadczonym. Ponadto prawo zabezpiecza nas na wypadek, gdyby nasz pełnomocnik, upatrywał dla nas partnera na życie w innej osobie niż ta, która przez nas została wybrana, dlatego pełnomocnictwo musi wymieniać osobę, z którą małżeństwo ma być zawarte. Nikt przecież nie chce być ożeniony za swoimi plecami z kimś innym.

Wiedzieliście, że jest możliwe zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika a ślub może się odbyć bez jednego z narzeczonych? Słyszeliście kiedyś o takim przypadku? Ja szczerze mówiąc nie spotkałam się z nim nigdy w praktyce.

Wszystkim, którzy ślub mają już za sobą przypominam wpis o tym, o czym warto pamiętać w małżeństwie, czyli o małżeńskim ustawowym ustroju majątkowym.

Jeżeli chcesz więcej ciekawostek prawnych, zaobserwuj mój fanpage na Facebooku!

7
Dodaj komentarz

3 Comment threads
4 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
4 Comment authors
najnowszy najstarszy

Na szczęście mój mąż na ślubie był obecny 😉 🙂

:):) Trudno mi sobie wyobrazić taki ślub przez pełnomocnika. Wiadomo, że różne są w życiu sytuacje, ale to jednak bardzo, baardzo nietypowe 🙂

Dokładnie 😉

Słyszałam kiedyś o takiej możliwości, ale szczerze trudno mi sobie to wyobrazić. Ciekawa jestem co to za ważny powód musiałby być 🙂

Kiedyś to zazwyczaj była kwestia niemożliwości podróży, na przykład z jakiegoś „dalekiego kraju”, teraz podróżowanie i przekraczanie granic jest łatwiejsze, ale pewnie może chodzić o podobne kwestie związane z niemożliwością stawiennictwa.

Ale to musi być dziwne składać przysięgę komuś innemu niż wybrankowi 🙂 Dobrze, że jest zabezpieczenie, aby nie wyjść za mąż za kogoś innego 😀

No to by mogło być ciekawe, gdyby pełnomocnik doszedł do wniosku, że jego wybranek będzie dla nas lepszy niż nasz własny 🙂 Chociaż nawet pomimo tych zabezpieczeń, powierzenie takiego zadania jak wzięcie za nas ślubu innej osobie, musi wymagać niezłego zaufania w stosunku do niej 🙂