Kary za unikanie szczepienia dziecka

kary za unikanie szczepienia dziecka

Masz na ramieniu jedną albo dwie dziury, wyglądające jak blizny po przypaleniu papierosem? Pamiętasz te emocje związane ze strzykawką, igłą a potem porównywaniem odczynu poszczepiennego na poszczególnych klasowych ramionach? Kto miał większy ten był kozak.  Ale szczepienia były wtedy rzeczą jakkolwiek nieprzyjemną to oczywistą. Każdy musiał przez to przejść. Ostatnio wokół tematu obowiązkowych szczepień pojawia się coraz więcej kontrowersji. Rodzice coraz częściej nie godzą się na szczepienie swoich dzieci. Jedna z czytelniczek zainspirowała mnie do tego, żeby poruszyć ten temat na blogu. Jakie są kary za unikanie szczepienia dziecka?

Zanim zacznę, jedna podstawowa informacja. Tekst jest poświęcony tematyce kary za unikanie szczepienia dziecka. Na temat korzyści lub zagrożeń płynących ze szczepień obowiązkowych, ja się nie wypowiem, z jednej prostej przyczyny – nie mam o tym pojęcia.  Sama dzielnie przeszłam wszystkie szczepienia obowiązkowe, mimo niepałania sympatią do igieł i więcej się nad tym tematem nie zastanawiałam. Pisałam kiedyś o tym, że nie muszę wiedzieć wszystkiego, nawet tego co wiedzieć wypada i tego się trzymam. Jeżeli masz swoją wyrobioną opinię na ten temat, napisz o tym w komentarzu, bardzo chętnie się z nią zapoznam.

Szczepienia obowiązkowe

Istnieje coś takiego jak szczepienia obowiązkowe. Obowiązek szczepienia wprowadza ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. To kto ma się poddać jakim szczepieniom precyzuje odpowiednie rozporządzenie Ministra Zdrowia. W Polsce mamy obowiązek szczepień m.in. na błonicę, gruźlicę, odrę, świnkę, ospę wietrzną, różyczkę, tężec, wirusowe zapalenie wątroby, wściekliznę i wiele innych. Rozporządzenie precyzuje, w sposób bardzo szczegółowy, kogo obejmuje obowiązek szczepień (na przykład obowiązek poddania się szczepieniu przeciwko gruźlicy obejmuje dzieci i młodzież od dnia urodzenia do ukończenia 15 roku życia, a przeciwko wściekliźnie obejmuje osoby mające styczność ze zwierzęciem chorym na wściekliznę lub podejrzanym o zakażenie wirusem wścieklizny). Istnieje coś takiego jak Program Szczepień Ochronnych na dany rok, który ogłaszany jest przez Głównego Inspektora Sanitarnego w formie komunikatu. Jeżeli jesteś zainteresowana tą tematyką szerzej, daj znać, to z pewnością materiał na osobny wpis.

Skąd wynika obowiązek szczepienia dziecka? Czy trzeba osobnej decyzji?

Obowiązek szczepień ochronnych, w tym szczepień obowiązkowych dziecka, wynika wprost z przepisów prawa. Nie jest do tego potrzebna żadna dodatkowa decyzja. Obowiązek ten podlega egzekucji, w drodze postępowania egzekucyjnego w administracji. W drodze tego postępowania organ egzekucyjny, którym w tym przypadku jest wojewoda, może nakładać kary za unikanie szczepień ochronnych dziecka ( jak i dorosłego).

Na kogo nakłada się kary za unikanie szczepienia dziecka?

Kary za unikanie szczepienia dziecka najczęściej nakładane są na jego rodziców. Ustawa precyzuje, że za wykonanie obowiązku szczepienia w przypadku osoby nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnej ( w naszym przypadku małoletniego, dziecka) odpowiedzialność ponosi osoba która sprawuje prawną pieczę nad dzieckiem albo opiekun faktyczny . Zazwyczaj więc odpowiedzialni będą rodzice, czy opiekunowie prawni np. w rodzinach zastępczych. Opiekunem faktycznym może być natomiast inna osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem, pomimo iż ta opieka nie wynika z obowiązku nałożonego przez ustawy. Na przykład, mamy taką sytuację, że rodzice pracują za granicą, na co dzień dzieckiem opiekuje się babcia, ciocia, czy starsza, pełnoletnia siostra. Sytuacja ta nie jest w żaden sposób uregulowana prawnie, tak po prostu jest. Ta osoba dla dziecka będzie w tym przypadku opiekunem faktycznym.

Jakie kary za unikanie szczepienia dziecka?

Podstawową karą za nieszczepienie dziecka będzie kara grzywny. Grzywna, nakładana celem przymuszenia do szczepienia, zgodnie z  przepisami, może jednorazowo, maksymalnie wynosić do 10 000 zł. Przygotowując ten wpis przeglądałam sporo orzeczeń w sprawach tego typu i najczęściej grzywna nakładana przez wojewodów wynosiła kilkaset złotych. Warto jednak wiedzieć, że teoretycznie, górna granica jest dość wysoka.

Drugą ważną kwestią jest to, że grzywnę można nałożyć kilkakrotnie, w tej samej lub wyższej kwocie. Jeżeli ktoś decyduje się na unikanie szczepienia, to nie jest tak, że machnie ręką, zapłaci grzywnę i po sprawie.  Łącznie nałożone grzywny nie mogą przekroczyć kwoty 50 000 zł.

Skąd tyle opinii, że nakładanie kar jest nielegalne?

Bardzo często spotykam się z opinią, że nakładanie kary za unikanie szczepienia dziecka jest nielegalne, że wystarczy odwołać się do sądu i po sprawie. Na dowód przytaczany jest szereg orzeczeń sądowych z wygranymi przez rodziców sprawami. Skąd to się wzięło? Jeszcze kilka lat temu, grzywnę za nieszczepienie dziecka, bardzo często wydawali na przykład Państwowi Powiatowi Inspektorzy Sanitarni, uważając, że są organami uprawnionymi do nakładania tego typu kar. W takim przypadku rzeczywiście rodzicom bardzo często udało się uzyskać w sądzie stwierdzenie nieważności takiej decyzji, ale nie dlatego, że grzywny nie można nałożyć w ogóle, tylko dlatego, że w tych przypadkach została ona nałożona przez niewłaściwy organ.

Wykroczenie

Warto również pamiętać o tym, że nieszczepienie dziecka, może skończyć się dla jego opiekuna również odpowiedzialnością za wykroczenie. Osoba sprawująca pieczę na małoletnim, jeżeli nie poddaje dziecka szczepieniu ochronnemu przeciwko gruźlicy bądź innej chorobie zakaźnej, pomimo zastosowania wobec niej wcześniej środków egzekucji administracyjnej, podlega karze grzywny do 1500zł albo karze nagany.

 

Uwaga! Tematyka szczepień ochronnych i nakładania kar za unikanie szczepień dzieci jest bardzo obszerna. Toczy się na ten temat wiele dyskusji, nie tylko od strony medycznej, ale również prawnej. Powyższy wpis, ma na celu głównie przybliżenie tego zagadnienia. Chciałam, żeby przede wszystkim, zostało ono podane w przystępnej formie, a z doświadczenia wiem, że za dużo informacji ( zwłaszcza związanych z prawem) wcale nie wpływa pozytywnie na ich odbiór. Stąd nie opisywałam wszystkich sporów w doktrynie. Jeżeli ta tematyka Cię interesuje, czekam na Twoje pytania. Z chęcią przygotuję na ten temat więcej. Jeżeli ciekawi Cię jak wygląda tryb odwoławczy od nałożenia grzywny przez wojewodę, czy można taką grzywną ukarać tylko jednego z rodziców, albo cokolwiek innego w tym temacie- pytaj. A jeżeli uznasz ten wpis za wartościowy, proszę podaj go dalej. Zerknij proszę poniżej, tam są takie kolorowe ikonki, one nie gryzą, jeżeli tylko masz ochotę kliknij w którąś z nich i podziel się tym tekstem z innymi! Z pewnością da mi to motywację do tworzenia nowych treści!

Scroll to top