Jak jeździć rowerem po mieście i nie zwariować? Przepisy dla rowerzystów

Jak jeździć rowerem

Określenie miejska dżungla nabiera dla mnie bardzo szczególnego wydźwięku na miejskich drogach, dróżkach i chodnikach. Tutaj nie brakuje drapieżników, a walka o terytorium i wpływy jest zażarta. Rowerzysta wpadający na pieszego? Kierowca przejeżdżający dwa centymetry od rowerzysty? Spacerowicz podziwiający świat wokół ze ścieżki rowerowej? Korek za rowerzystą, którego ciężko wyprzedzić na wąskiej osiedlówce? Każdy może wszystko i każdy ma rację.  Jak jeździć rowerem po mieście zgodnie z przepisami i nie zwariować?

Oczywiście poniżej wymienione przepisy obowiązują jak najbardziej nie tylko w miastach, ale i poza nimi. Przypominam, że na blogu wcześniej pisałam o tym, jakie jest obowiązkowe wyposażenie roweru – warto to wiedzieć zanim wyjedziemy na drogę!

Droga dla rowerów, ścieżka rowerowa

Pierwsza i podstawowa zasada, najprostsza i najwygodniejsza.  Jak jeździć rowerem po mieście, to najlepiej po  specjalnie wyznaczonej dla rowerów drodze albo po specjalnie wyznaczonym dla rowerów pasie ruchu. W teorii bardzo proste. W praktyce pojawia się kilka problemów.

Po pierwsze : jeżeli droga dla rowerów została wyznaczona, to jazda po niej jest, co do zasady obowiązkiem, a nie przywilejem rowerzysty.  To wynika bezpośrednio z przepisów, które wskazują , że :

Kierujący rowerem jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. ( art. 33 ust. 1 Prawo o ruchu drogowym)

Ten temat pojawił się również ostatnio w jednym z orzeczeń sądowych. W sprawie te,j rowerzysta jechał po jezdni, pomimo tego, że znajdowała się tam droga rowerowa. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie V Wydział Karny, uznał winę rowerzysty, wskazując w uzasadnieniu, że :

„Podnieść bowiem należy, iż przepisy ustawy p.r.d. o poruszaniu się po drodze dla rowerzystów mają charakter bezwzględnie obowiązujący i rowerzysta nie może decydować, czy będzie się po tej drodze poruszać, czy też nie. Odstąpienie od obowiązku jazdy po drodze dla rowerów byłoby usprawiedliwione, gdyby skorzystanie z niej było niemożliwe lub zwiększało zagrożenie dla rowerzysty lub innych uczestników ruchu, np. gdyby była uszkodzona, oblodzona czy też prowadzone byłyby na niej wykopy.” (m. st. Warszawy w Warszawie V Wydział Karny, Sygn. akt VW 4392/16)

Orzeczenie to na dzień publikacji niniejszego wpisu nie jest prawomocne.

Kontrapasy rowerowe

Bardzo popularne na ulicach jednokierunkowych. Są to pasy ruchu wydzielane, jak napisałam wcześniej na ulicach jednokierunkowych, ale przeznaczone dla ruchu rowerów w kierunku przeciwnym do obowiązującego pojazdy na danej ulicy.  Mówiąc kolokwialnie, ulica dla samochodów jest jednokierunkowa, ale po kontrapasie możemy rowerem jechać, w stosunku do kierunku samochodowego „pod prąd”. Pierwsze kontrapasy powstawały u nas już w latach 90 tych, ale nadal ich użytkowanie bywa nieprawidłowe.

Kontrapasy rowerowe najczęściej oddzielone są od pozostałej części jezdni linią, oznaczone odpowiednimi znakami drogowymi. Na kontrapasie mamy przeważnie narysowany rower z zaznaczeniem kierunku jazdy. Najważniejszą informacją jest to, że kontrapasy są jednokierunkowe!  Jeżeli chcemy jechać w kierunku przeciwnym do wyznaczonego na kontrapasie, to jedziemy „normalnie”, po prawej stronie jezdni, tak jak na danej ulicy jeżdżą samochody.

Drogi pieszo-rowerowe

Ścieżek rowerowych ciągle w niektórych miastach brakuje.  Często spotkać można natomiast drogi pieszo- rowerowe. Są to takie drogi, po  których poruszać mogą się zarówno rowerzyści, jak i piesi. Jak koegzystować na takich drogach? Moja rada od serca – z zachowaniem ostrożności i zdrowego rozsądku. Pamiętać trzeba jednak o tym, że  zgodnie z przepisami, pierwszeństwo na takiej drodze ma pieszy.

Kierujący rowerem, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym. ( Prawo o ruchu drogowych, art. 33 ust. 1)

Na marginesie przestroga dla pieszych, pierwszeństwo pieszego, wcale nie oznacza, że pieszy może absolutnie wszystko. Zainteresowanych tym zagadnieniem zapraszam do wpisu o tym, jak poruszać się w strefie zamieszkania.

Czy można jeździć rowerem po chodniku

Z tym pytaniem spotykam się bardzo, bardzo często. Co do zasadny nie można jeździć rowerem po chodniku, ale jak każda zasada, tak i ta doznaje pewnych wyjątków.

Kiedy można jeździć rowerem po chodniku lub drodze dla pieszych?

 kiedy kierujący rowerem opiekuje się jadącym na rowerze dzieckiem, w wieku do lat 10. Wiadomo. Z małym dzieckiem bezpiecznie jest jechać po chodniku. W takiej sytuacji dozwolona jest również jazda po lewej stronie jezdni, na zasadach określonych w przepisach dotyczących ruchu pieszych ( osoba w wieku do 10 lat kierująca rowerem pod opieką osoby dorosłej, jest uważana za pieszego)

–  kiedy jedziemy wzdłuż drogi, na której dozwolona prędkość przekracza 50 km/h, a szerokość chodnika wzdłuż tej drogi przekracza 2m i dodatkowo brakuje wydzielonej drogi/pasa ruchu dla rowerów

– kiedy z uwagi na warunki pogodowe, poruszanie się po drodze byłoby niebezpieczne dla rowerzysty, przepisy wymieniają tu : śnieg, silny wiatr, ulewę, gołoledź, gęstą mgłę.

Pamiętajmy też, że są chodniki na których dopuszczony jest ruch rowerowy. One są oznaczone znakiem „droga dla pieszych” z oznaczeniem „nie dotyczy rowerów”. Po takim chodniku można jechać rowerem nawet wtedy, jeżeli nie występuje żadna z trzech wyżej wymienionych sytuacji.

Kiedy zamierzamy wjechać na chodnik to pamiętajmy o tym, że rowerzysta jadący chodnikiem ma obowiązek jechać powoli,  zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym. Tak  na marginesie tylko wspomnę, że osoba, która aktualnie nie jedzie na rowerze, a rower prowadzi, ciągnie lub pcha, uważana jest za pieszego.

Jak nie jeździć rowerem

Na koniec jeszcze kilka prostych zasad dotyczących jazdy rowerem. Prawo o ruchu drogowym, zakazuje rowerzystom jazdy po jezdni  obok innego uczestnika ruchu (jeden obok drugiego), za wyjątkiem sytuacji,  kiedy nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego. Należy jednak pamiętać, że to są pojęcia nieostre, wszystko zależy od realiów danej sytuacji. 

Rowerzysta musi trzymać co najmniej jedną rękę na kierownicy oraz nogi na pedałach lub podnóżkach. Trzecia, ważna zasada – kodeks zakazuje „czepiania się pojazdów”.

Poruszając się po drogach publicznych, czy to rowerem, czy samochodem, czy pieszo, warto znać przepisy. Niestety nie mamy zbyt dużego wpływu na to, czy inni będę tych przepisów przestrzegać, ale im większa znajomość zasad, tym większa szansa na ich przestrzeganie. Dlatego, jeżeli ten wpis uważasz za przydatny, podziel się nim, proszę z innymi. A jeżeli chcesz być na bieżąco z najnowszymi wpisami z bloga – zaobserwuj mój fanpage!  A jeżeli nie masz pewności, czy poruszasz się prawidłowo po drodze jako pieszy, zachęcam do zapoznania się z wpisem na ten temat.


Scroll to top